Tjänster

Sanering

Är du i behov av sanering som kräver specialistkunskap. Vår kunniga personal utför asbest- och PCB-sanering inom de flesta områden i hela landet:

  • Asbest- och PCB-inventeringar
  • Myndighetskontakter
  • Asbest- och PCB-sanering enligt Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar
  • Allt från inkapsling och uppmärkning till bortforsling och deponering på godkänd avfallsstation