Tjänster

Håltagning

Anlita oss för håltagning. Vi utför kvalitetshåltagning genom bland annat betong, tegel, granit och trä.

  • Håltagning med moderna maskiner
  • Utbildad personal med stor yrkesskicklighet
  • Servicebilar för akut håltagning