Om oss

Vi åtar oss uppdrag i hela mellersta Sverige.

Företaget Akon Service AB grundades 1989 och har idag över 40 anställda. Vi anser att det är viktigt att följa de riktlinjer och regleringar som finns – både för oss och för våra kunder. Det har lett till att företaget är medlem i Byggföretagen, Stockholms Byggmästarförening samt BFB Branschorganisationen för Byggberedning. All personal har kompetensen och kunskapen att utföra de uppdrag vi åtar oss inom vårt verksamhetsområde.

Tillsammans har vi inom företaget över 100 års branschvana. Vi är specialister inom sanering/renovering och bearbetning av både gamla och nya betonggolv, samt även stengolv. Dessutom innehar vi ett riksgodkännande för asbestsanering. För att kunna utföra de uppdrag som vi åtar oss har vi en stor maskinpark med både små och stora maskiner. Tack vare de resurser vi har kan vi åta oss både större och mindre jobb. När du anlitar oss kan du alltid räkna med att vi eftersträvar att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar och alltid till högsta kvalitet.

Företagets policy vad gäller miljö, kvalitet och arbetsmiljö är att Akon Service AB alltid ska utföra sina uppdrag så att kundens förväntningar och samhällets krav på att kvalitet, oskadad miljö och god arbetsmiljö uppfylls. Dessutom informerar företagsledningen årligen samtliga medarbetare, aningen enskilt eller i grupp, om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemets innebörd.