Tjänster

Rivning

Om du behöver hjälp med rivning så erbjuder Akon Service AB rivningsarbeten av alla de slag, bland annat:

  • Rivning/bortforsling av hela/delar av byggnader
  • Demontering av pannor/oljetankar
  • Rivning/skrotning.
  • Rivning av inredning vid ombyggnation.
  • Även rivning av betong- och tegelväggar.

Vi eftersträvar alltid att vårt avfall sorteras enligt de lagar och förordningar som finns, och självklart har personalen goda kunskaper om miljö och hälsa.