Tjänster

Betongdemolering

Behöver du demolera betongbyggnader eller liknande bör du kontakta oss. Med våra robotar, som är Brokk 40 till 330, utför vi betongdemolering. Här använder vi oss även av både bilningshammare och betongsax.